پردیس شماره 2- آئین نامه ها
آئین نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/22 | 

آئین نامه شیوه پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاهی

شیوه نامه تاسیس پردیس های دانشگاهی

آیین نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران (ویژه دانشجویان ارشد)

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12786.27840.fa.html
برگشت به اصل مطلب