پردیس شماره 2- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/29 | 

 

برقراری ارتباط از طریق ارسال ایمیل زیر می باشد.

پست الکترونیکی: campus۲iust.ac.ir

شماره تماس : ۷۳۲۲۸۶۶۰

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند برقراری تماس تلفنی فقط از ساعت ۱۴ الی ۱۶ میسر میباشد.  خارج از این محدوده از پاسخگویی معذور میباشم.
با تشکرجهت قابلیت ثبت و پی گیری درخواستها فقط از طریق  ایمیل فوق تماسها صورت پذیرد. چنانچه با فاصله یک روز کاری پاسخ ایمیل خود را دریافت ننمودید، می توانید درخواست خود را به ریاست پردیس دانشگاهی saffariiust.ac.ir ارسال فرمائید.
 

  نشانی پردیس شماره ۲ دانشگاه علم و صنعت ایران:

 تهران - میدان رسالت - خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران - طبقه همکف دانشکده فناوری های نوین- دفتر مرکزی پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12649.26844.fa.html
برگشت به اصل مطلب